Üye girişi :
 • Üyelik
 • Ödeme
 • İletişim

KPSS

KPSS-A Nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir. Örnek verecek olursak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman yardımcısı, TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Kontrolör yardımcısı kadroları KPSS-A kadrolardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir. Örnek verecek olursak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman yardımcısı, TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Kontrolör yardımcısı kadroları KPSS-A kadrolardır.

KPSS-A Sınavına Kimler Katılabilir?

1.Bu sınava, İİBF mezunları ve sınırlı sayıda da olsa Mühendislik Fakültesi mezunları girebilmektedir.
2.İBBF bölümleri ise İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çeko mezunlarını kapsar.

KPSS-A Grubu Kadrolara Giriş Koşulları Nedir?

Tüm sınavlarda genel olarak istenilen koşullar aşağıdaki gibidir. Fakat bazı sınavlarda bunlara ek koşullarda getirilebilmektedir. Bunun için ilgili sınav ilanlarına bakılmalıdır. Genel olarak istenilen Koşullar;

1.KPSS’de ilgili puan türünde yeterli puanı almış olmak,
2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak,
3.Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk,iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
4.Yazılı sınavın yapılacağı ilgili yılın Ocak ayı başında 30 yaşını (veya ilgili Bakanlıkça belirlenen yaş sınırını) doldurmamış bulunmak,
5.Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
6.Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
7.Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

KPSS-A Sınavı Kaç Kısımdan Oluşur?

•Genel kültür – Genel yetenek
•Yabancı dil
•Alan bilgisi

1.Hukuk
2.İktisat
3.İşletme
4.Maliye
5.Muhasebe
6.Kamu yönetimi
7.Uluslararası ilişkiler
8.Çeko
9.İstatistik

KPSS Sonucuna Göre A Grubu Kadrolara Atama Nasıl Yapılır?

1.KPSS sınavından sonra ayrıca ikinci bir yazılı ve/veya sözlü sınav ilgili kurumlarca yapılabilmektedir.
2.Kurumlar A grubu kadrolar için yapacakları giriş sınavlarına atama yapacakları kadro ve pozisyonların 4 katından fazla aday çağıramamaktadırlar.
3.Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre, sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapabilirler ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapmakta ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alımı ve ataması yapılabilmektedir.
4.KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, Ayrı olarak giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

Hangi Puan Türü İle Nerelere Müracaat Edilir?

•KPSSP1 Rekabet Kurumu ,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı
•KPSSP3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak)
•KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis), Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
•KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ,Kamu İhale Kurumu
•KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı),Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı),Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
•KPSSP7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)
•KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
•KPSSP10 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
•KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
•KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
•KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
•KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)
•KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk),Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
•KPSSP22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)
•KPSSP23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)
•KPSSP24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
•KPSSP25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)
•KPSSP30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)
•KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez) ,Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)
•KPSSP35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü
•KPSSP36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru
•KPSSP37 İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı
•KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü
•KPSSP40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı
•KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı
•KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı
•KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı,Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
•KPSSP45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)
•KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
•KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
•KPSSP48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
•KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
•KPSSP51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör
•KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanlığı
•KPSSP54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı
•KPSSP56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
•KPSSP57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer Gelirler Kontrolörü
•KPSSP58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri),Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
•KPSSP59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
•KPSSP62 Kamu İhale Kurumu
•KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü
•KPSSP67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (İdari)
•KPSSP68 Dışişleri Bakanlığı -Aday İdari Memur
•KPSSP69 Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme Teknik Personeli
•KPSSP70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
•KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)
•KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
•KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
•KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (İdari),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)
•KPSSP88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler),Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
•KPSSP89 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Kontrolör Yardımcısı
•KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik),Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)
•KPSSP95: Başbakanlık
•KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)
•KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)
•KPSSP103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
•KPSSP104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
•KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı
•KPSSP106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
•KPSSP107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
•KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)
•KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
•KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
•KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
•KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
•KPSSP113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da İşletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
•KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)
•KPSSP115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma Uzman Yardımcılığı
•KPSSP116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
•KPSSP117 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
•KPSSP118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı)
•KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırmacı
•KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (İdari)

KPSS-A Grubu Kadrolar

Genel olarak İİBF mezunları aşağıdaki kadrolarda üst kademelere yani kariyer meslek görevlerinde çalışabilmektedirler. Kariyer Meslek demek Özel bir yarışma sınavı ile girilen belirli yetişme süresi sonrasında olumlu sicil almak kaydıyla hazırlanacak mesleki tez veya yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda başarılı olunarak atanılan mesleki güvenceye sahip kamu görevlerine kariyer meslek adı verilir.

BAŞBAKANLIK
1.Başbakanlık Uzman Yardımcısı
2.Devlet Personel Uzman Yardımcısı
3.Planlama Uzman Yardımcısı
4.Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
5.Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(hukuk-iktisat-işletme)
6.Enerji Uzman Yardımcısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
1.İl Planlama Uzman Yardımcısı
2.Kaymakam Adayı
3.Dernekler Denetçisi Yardımcısı

MALİYE BAKANLIĞI
1.Maliye Uzman Yardımcısı
2.Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
3.Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
4.Vergi Denetmen Yardımcısı
5.Stajyer Gelirler Kontrolörü
6.Hesap Uzman Yardımcısı
7.Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
8.Devlet Malları Uzman Yardımcısı
9.Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
10.Muhasebe Uzman Yardımcısı
11.Muhasebe Denetmen Yardımcısı
12.Stajyer Tasfiye Kontrolörü
13.Maliye Müfettiş Yardımcısı

MERKEZ BANKASI
1.Araştırmacı
2.Müfettiş Yardımcısı
3.Uzman Yardımcısı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
1.
Stajyer Kontrolör
2.Stajyer Kontrolör (İdari)
3.Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı
4.Kontrolör Yardımcısı
5.Müfettiş Yardımcısı

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI Müfettiş Yardımcısı
1.Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
2.Başbakanlık Gümrük Müşteşarlığı
3.Gümrük Müfettiş Yardımcısı
4.Gümrük Uzman Yardımcısı
5.Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI
1.Hazine Uzman Yardımcısı(Hukuk-iktisat- işletme- maliye..)
2.Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
3.Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
1.Müfettiş Yardımcısı
2.Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
1.
Teknik Yardım Uzman Yardımcısı

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
1.Denizcilik Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcısı
2.Denizcilik Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
1.Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman Yardımcısı

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
1.Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
2.Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
3.Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı BUNLARIN HARİCİNDE;
4.Sermaye Piyasası Kurulu
5.Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
6.Dışişleri Bakanlığı vb. kadrolardan oluşmaktadır.

Lisans ve lisansüstü düzeyde mezun olan adaylar KPSS sonuçlarına göre tüm bu kadrolarda istihdam edilebilme imkânına sahiptir.

KPSS-B Nedir?

Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda(A Grubu kadrolar hariç) belirtilmiş olan meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS-B Grubu Kadrolara Giriş Koşulları Nedir?

1.KPSS 3 puan türünde yeterli puanı almış olmak.
2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak.
3.Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
4.Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak.
5.Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
6.Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

KPSS-B Grubu Karolara Yerleşme Hakkını Kazanan Bir Aday, Daha Sonra A-Grubu Bir Kadroya Atanmak İsterse Ne Olur?

1.657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, girme hakkı kazandığı A Grubu kadroya geçiş yapabilir.
2.Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda kişilere muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat vermemektedir. Yani muvafakat verilmesi zorunlu bir durum olmayıp, idarenin takdir hakkı içerisindedir. Ancak,muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir.

Mühendisler Sınavda Hangi Oturumlara Katılmalıdır?

1.Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmektedir.
2.Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır.
3.Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur.
4.Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir.
5.KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir.

KPSS-B Grubu Kadrolara Nasıl Atama Yapılır?

1.Bu kadrolar A Grubu kadroları dışında kalan tüm kadro ve pozisyonları kapsamaktadır.
2.Fakülte Mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP3 dür
3.B Grubu Kadrolar için KPSS Sınavından sonra, ÖSYM tarafından kamu kurumlarının boş kadro ve pozisyonları yayımlanmaktadır. Sınavı kazanmış olan kişiler niteliklerine uygun kadroları tercih etmektedirler.
4.Bilgisayar ortamında yapılacak yerleştirme işleminde en yüksek puan almış olan kişiler ilgili kadrolara atanacaklardır.Yerleştirme işlemi sonrasında her kamu kurumunda bir komisyon kurularak, yerleşen kişilerin ilanda aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığı tespit edilecektir. İlanda aranan nitelikleri taşımayan kişilerin ataması yapılmayacaktır
5.B Grubu Kadrolara yerleştirme, kadro sayısı, adayların tercihleri ve ilgili puanları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.
6.ÖSYM’nin B Grubu Kadrolar için yapacağı yerleştirmelerde ayrıca bir giriş sınavı veya sözlü sınav yapılmamaktadır.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI
(LİSE VE DENGİ OKUL)
ÖNLİSANS MEZUNLARI LİSANS MEZUNLARI
-Orman Muhafaza Memuru

-Veteriner Sağlık Teknisyeni (Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık-Sağlık Teknisyenleri, Lise ve Dengi Okulların Veteriner Sağlık Teknisyenliği Bölümü)

-Teknisyen (Metal İşleri, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Diş Protez, Lise Dengi Okulların Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Yazılım, Bilgi İşlem, Bilgisayar, Makine, Tesviye, Metal İşleri, Matbaa, Matbaacılık, Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Aağaç İşleri, Mobilya, Mobilya ve Dekarasyon, Makine Ressamlığı, Bölümü mezunu olmak, Meslek Lisesi ve Teknik Lise Mezunu olmak)

-Sağlık Memuru
-Laborant (Laborant meslek lisesi)

-Şoför

-Sağlık Teknisyeni (Lise ve Dengi Okulların Acil Tıp Teknisyenliği)

-Sağlık Teknisyen Yardımcısı

-Hizmetli

-Hasta Bakıcı

-Gassal (İHL Mezunu)

-Memur

-Hemşire

-Daktilograf

-Veznedar (Ticaret Meslek Lisesi)

-Bilgisayar İşletmeni

-Tekniker (Tapu Kadastro, Harita Kadastro, Makina, Elektrik)

-Programcı (Bilgisayar Prog. İnternet Bölümü, Bilgisayar Prog., Bilgisayar Teknolojisi ve Progrm. Böl.)

-Santral Memuru, Memur

-Bilgisayar İşletmeni (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilg. Operatörlüğü, Bilg. Op. ve Teknikerliği, Bilg Programcılığı, Bilg. Tek. ve Programlama, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Bilgisayar Programcılığı ve İnternet Bölümü)

-Sağlık Teknisyeni (Oduyometri, Anestezi, Anestezi Teknikerliği, Biyokimya Teknikerliği, Tıbbi Labarotuvar, Labarotuvar, Patoloji Labarotuvar, Radyoloji, Diyaliz Bölümü, Protez ve Ortez)

-Laborant (Tıbbi Labarotuvar, Labarotuvar, Patoloji Labarotuvar)

-Hayvan Sağlık Memuru (Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Böl.)

-Avukat (Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak)

-Mühendis (Elektrik, Endüstri, İnşaat, Çevre, Bilgisayar, Jeodezi ve Fotogrametri, Elektrik-Elektronik, Kimya, Maden, Makine, Elektronik, Metalurji ve Malzeme Mühendislikleri, Kimya Bölümü)

-Veteriner

-Kimyager

-Biyolog

-Psikolog

-Fizyoterapist

-Sağlık Fizikçis (Fizik Antropolojisi)

-Hemşire

-Ebe

-İmam (İlahiyat Fakültesi veya Fakültelerin İlahiyat Bölümü Mezunu)

-Mimar

-Memur (İngiliz Dili ve Ed., İşletme-İktisat, İstatistik)

-Laborant

-Kütüphaneci

-Bilgisayar İşletmeni (MEB onaylı sertifika)

-Eczacı

-Pedagog

KPSS Eğitimin Mahiyeti

1.Eğitim KPSS nin amacı:

Milli eğitim bakanlığının bünyesinde bulunan okullara öğretmen seçmek ve yerleştirmek. Bu atamalar her yıl milli eğitim bakanlığının belirlediği tarihlerde gerçekleşir.

2.Atamalar da iki tür kadro mevcuttur:

a.Birinci kadro; 657 sayılı devlet memurları kanununa tabidir.
b.İkinci kadro; 657 sayılı devlet memurları kanuna bağlı 4/b statüsündeki sözleşmeli kadrolardır. 4/b özlük hakları ve görevinin devamlılığı gibi esaslar bakımından kanun güvencesi altında bulunup tayin isteme durumunda risk taşımaktadır

3.Eğitim KPSS ye kimler girebilir:

a.Eğitim fakültesi mezunları ve mezun olabilecek durumda bulanan son sınıf öğrencileri,
b.Bu Esasların 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler.
c.Formasyonu olanlarla ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda Fen-Edebiyat fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar KPSS den 75 puanı geçmiş olmak şartıyla pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler.

4.Eğitim KPSS nasıl uygulanmaktadır?

Sınav iki oturum şeklindedir ;

a.Oturum cumartesi sabah yapılmaktadır. Bu oturumda genel kültür den 60 soru ve genel yetenek ten 60 soru sorulmaktadır. Süre 120 dakikadır.
b.Oturum cumartesi öğleden sonra yapılmaktadır. Bu oturumda eğitim bilimlerin den 120 soru sorulmaktadır. Süre 120 dakikadır.

KPSS Eğitim Puan Hesaplamaları

1.KPSS sınavında 120 tane puan türü bulunmaktadır.
2.Eğitim KPSSiçin puan türü ise KPSS10 dur.
3.KPSS 10 puanının hesaplamasında; genel yetenek %30, genel kültür %30, eğitim bilimleri ise %40 olarak etkilemektedir.

KPSS Eğitim in İçeriği, Konuları ve Soru Sayıları

Genel Yetenek
Türkçe 50% 30 soru
Sözcük Bilgisi 5% 3 soru
Dil Bilgisi 10% 6 soru
Anlatım Özellikleri 5% 3 soru
Okuduğunu Anlama 30% 18 soru
Matematik 50% 30 soru
Sayılarla İşlem Yapma 10% 6 soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma 10% 6 soru
Problem Çözme 20% 12 soru
Temel Geometri Bilgilerden Yararlanma 5% 3 soru
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama 5% 3 soru
Genel Kültür
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 40% 24 soru
3. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler 5% 3 soru
Ulusal Kurtuluş Savaşı 10% 6 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları 15% 9 soru
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika 10% 6 soru
Türkiye Coğrafyası 30% 18 soru
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 5% 3 soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri 5% 3 soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri 20% 12 soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 15% 9 soru
Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi Hukuki ve Özel Hukuki 5% 3 soru
Anayasa Hukuku 5% 3 soru
İdare Hukuku 5% 3 soru
Türk Kültür ve Medeniyetleri 10% 6 soru
Selçuklular ve Önceki Dönem 5% 3 soru
Osmanlılar Dönemi 5% 3 soru
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 5% 3 soru
Eğitim Bilimleri
Eğitim Psikolojisi 50% 60 soru
Gelişim Psikolojisi 10% 12 soru
Öğrenme Psikolojisi 25% 30 soru
Ölçme ve Değerlendirme 15% 18 soru
Program Geliştirme ve Öğretim 35% 42 soru
Program Geliştirme 10% 12 soru
Öğretim Metotları 25% 30 soru
Rehberlik 15% 18 soru
Toplam 100% 120 soru

Arama Kelimeleri

 • kpss matematik konu anlatimi
 • kpss b konular
 • KPSS 2011
 • kpss konu anlatım videoları
 • KPPS
 • matematik konu anlatımı kpss
 • matematik kpss konu anlatımı
 • kpss konu anlatımı video
 • kpss problemler konu anlatımı
 • kpss konular?
Sponsor
O?dan başlayanlara Aktif Matematik
Tüm kategoriler

2012 - KPSS Matematik Konu Anlatim Videolari. kpssmat.com bir pekiyi projesidir.
Turkiyenin ilk ve tek en kaliteli KPSS Matematik video sitesi KPSSMAT.com
Hakkimizda | Merak edilenler | Site Haritasi |Destek| KPSSMAT DVD |Pekiyi.Com